Doftprov

Doftprov

Ett doftprov görs för att säkerställa att din hund känner igen det hydrolat som den under tävling ska söka efter, samt att den kan visa funnen doftgömma till föraren. Ett godkänt doftprov gäller under hela hundens liv.

Doftprovet består av 12 kartonger, i en av dem är det en doft (eukalyptus, lagerblad eller lavendel) och din hund har tre minuter på sig att hitta rätt kartong. Du säger ”markerat” när du tror att hunden har hittat rätt kartong. Tiden stoppas och domaren meddelar ”rätt” eller ”fel”. Vid fråga från domaren ska du kunna visa på vilken behållare som hunden har markerat.

Vill du göra ett doftprov för att börja tävla i Nose Work? Eller bara för att få en officiell bekräftelse på att din hund kan hitta doften? Då behöver du registrera dig och din hund på SNWK Tävling samt inneha medlemsskap i en SKK-ansluten klubb (t e x SNWK).

Annas Hundskola anordnar doftprov med Svenska Nose Work klubben som arrangör, anmälan sker alltid via SNWKs hemsida.
Doftprovsdomare: Jesper Löfberg.

Mer doftprovsfakta

Du ska kunna visa bevis på medlemsskap i SNWK eller annan SKK-ansluten klubb, stamtavla/licens samt vaccinationsintyg.

Ta med gott godis eller leksak att belöna din hund med.

Vi startar på angivet klockslag med en kort "banvandring" där alla deltagare kan titta på området. Detta sker alltid utan hund.

I den startordning som har meddelats kommer deltagarna sedan in en och en och utför sitt doftprov. När det är din tur kan du gå in genom ytterdörren och upp för trappan, där kommer du att bli inropad i lokalen när det är klart att gå in.

Tiden startar när du eller din hund passerar startlinjen, som är utmärkt med koner - och sedan har ni tre minuter på er att utföra doftprovet. Tidtagare meddelar föraren när 30 sekunder av den utsatta tiden återstår.

Ni blir godkända om hunden har hittat rätt behållare med doftgömman och du säger "markerat".

Du får belöna hunden under pågående prov, men du ansvarar för att smitta vid gömma ej uppstår vid belöning.

Hunden ska vara minst 10 månader gammal och inneha vaccinationsintyg.

Hydrolat får inte förekomma på doftprovsområdet annat än det som används i doftprovet.

För ett godkänt doftprov ska hunden visa rätt behållare inom tre minuter.

Tidtagare meddelar föraren när 30 sekunder av den utsatta tiden återstår.

Tiden startar när hund eller förare passerar angiven startlinje.

Det är inte tillåtet för föraren att avsiktligt vidröra föremål i doftprovets sökområde.

Kompletta regler hittar du i SNWKs filarkiv, "Regelverk Nose Work".

Om hunden får underkänt kan nytt doftprov göras tidigast påföljande dag.

Följande medför att hunden blir underkänd på doftprovet

  • föraren meddelar "markerat" utan att hunden är vid rätt behållare
  • föraren pekar ut fel behållare efter att denna har meddelat "markerat"
  • föraren chansar på en behållare men hunden visar inga tecken på att känna igen doften
  • hunden uträttar sina behov under pågående sök
  • föraren avsiktligt vidrör en kartong
  • hunden avsiktligt har sönder en eller flera kartonger vid provtillfället
  • det är uppenbart att hunden inte vet vad som förväntas av den
  • hunden riskerar att fara illa

Schemalagda doftprov på Annas Hundskola

Datum Doft (klass) Pris
2024-04-28 (söndag) Anmäl på SNWK Tävling Klockan 10.00: Lagerblad (NW2), Lavendel (NW3) Klockan 13.00: Eukalyptus (NW1) 350 kr/doft
2024-01-21 (söndag) Klockan 11.30: Lagerblad (NW2), Lavendel (NW3) Klockan 13.00: Eukalyptus (NW1) 350 kr/doft