Skvallerkurs

Du kan lära din hund att komma till dig när den ser, hör eller känner lukten av t.ex. en annan hund,  människa och bil. Många hundar sticker ifrån sin matte/husse när de ser spännande saker. På den här kursen ska vi träna på att din hund istället kommer till dig (kommer till dig och “skvallrar”) när den får syn på något sådant, utan att du behöver kalla in den! När hunden lärt sig detta kan du koppla av mer på promenaden och slipper ha “hökblick” för att upptäcka t.ex. joggare före hunden gör det. Kursen bygger på Eva Bodfäldts skvallerträning.

Efter varje lektion får du träningsråd via mejl.

Kursen är upplagd på tre tillfällen. Varje kurstillfälle är på 1,5 timme.

Plats: Vi är både utomhus och inomhus vid Annas Hundskolas 140 m² rumsvarma lokal på Utmarksvägen 5 i Gävle.

Det är max sju hundar per grupp.

Har du några frågor?

Planerade kurser:

Kurser