Vi tränar svåra Nose Work gömmor. Några är höga. Alice får ligga i och söka länge innan hon hittar. Blåsten gör det extra svårt för dofterna sprider sig långt bort. Hon går verkligen igång av det! 😄 Hon älskar det! 😍❤️