Positiv förstärkning

Lek m andra hundar, kurs 2013, St Bernhard 300X225