Positiv förstärkning

Lee, 8 år o Alice 4 mån beskuren 151126